Ατταπουλγίτης 4kg

20.00

(ατταπουλγίτη). Ο Ατταπουλγίτης είναι ένα
πορώδες ορυκτό της αργίλου που ενισχύει την απόδοση του εδάφους.

Έχει την ιδιότητα να προσροφά το πλεονάζον Άζωτο, το Φώσφορο και το Κάλιο και
να τα αποδίδει σταδιακά στο έδαφος και κατ΄ επέκταση στα φυτά, επιμηκύνοντας
έτσι το χρόνο δράσης τους, επίσης επιτυγχάνει καλύτερο αερισμό του εδάφους και
αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους μειώνοντας σημαντικά
τη χρήση νερού.

Εφαρμογή:
150-300gr/m2

Κωδικός προϊόντος: FL008 Κατηγορίες: ,
Scroll to Top