Ατταπουλγίτης

8.9013.90

Φυσικό βελτιωτικό εδάφους από άργιλο (ατταπουλγίτη). Ο Ατταπουλγίτης είναι ένα πορώδες ορυκτό της αργίλου που ενισχύει την απόδοση του εδάφους.

SKU: FL008 Categories: ,

Έχει την ιδιότητα να προσροφά το πλεονάζον Άζωτο, το Φώσφορο και το Κάλιο και
να τα αποδίδει σταδιακά στο έδαφος και κατ΄ επέκταση στα φυτά, επιμηκύνοντας
έτσι το χρόνο δράσης τους, επίσης επιτυγχάνει καλύτερο αερισμό του εδάφους και
αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας του εδάφους μειώνοντας σημαντικά
τη χρήση νερού.

Εφαρμογή:
150-300gr/m2

 

Μεγεθος

,

Scroll to Top